เมื่อ 22 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายคลองบึงกระจับ - วัดหนองบัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธาน ณ ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.