เมื่อ 19 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้กรุณาเดินทางตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพล นพค.12 สนภ.1 นทพ. พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทิดไท้ มหาราชัน โดยมี พ.อ.ศุภฤกษ์ จรรจาวิจักษณ์ ผบ.นพค.12 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ ณ นพค.12 สนภ.1 นทพ. บ.แซร์ออ ม.1 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว