เมื่อ 17 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้กรุณาเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ. โดยรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมให้โอวาทแก่กำลังพล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.