เมื่อ 17 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้เข้าร่วมประชุมการจัดทำวารสารมณีบูรพา ฉบับที่ 53 (ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2562) และโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 5 ปี โดยมี พล.อ. สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานฝ่ายเลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เขตพญาไท กทม.