เมื่อ 17 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 8 นาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.