เมื่อ 23 ก.ย.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท. ประจำปี 2561 ให้กับบุตรของกำลังพล สนภ.1 นทพ. ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.