เมื่อ 12 ก.ย.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. สำราญ ไชยริปู ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้ให้การต้อนรับ พล.อ. ชูชาติ บัวขาว รอง เสธ.ทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สนภ.1 นทพ. โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เชิงแนวคิด/ทฤษฎี ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.