เมื่อ 1 ก.ย.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้จัดวิทยากรชุดปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติดำเนินการบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา กศน. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช. จำนวน 85 คน ที่เข้าอบรมโครงการคนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติดของ กศน. ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.