สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2563 

หน่วยงาน สนภ.1 นทพ. 

 

 

 

ลำดับ

งานประจำเดือน

1

ธ.ค. 62 - ก.ย. 63