ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณโครงการ (บาท) บริษัท/ห้าง/ร้าน สถานะโครงการ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพลับพลาพิธี มณฑลทหารบกที่ 19

23 ธ.ค.63 2,869,400 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ ระหว่างดำเนินการ  
2

จ้างเหมาก่อสร้างป้ายลานสวนสนาม มณฑลทหารบกที่ 19

23 ธ.ค.63 398,560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ ระหว่างดำเนินการ  
3

น้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 1 รายการ

23 ธ.ค.63 2,112,194 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ระหว่างดำเนินการ  
4

วัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete

21 ธ.ค.63 8,175,410 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ ระหว่างดำเนินการ  
5

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน     48 รายการ

19 ส.ค.63  1,237,500 บริษัท มีท เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด   ระหว่างดำเนินการ  
6

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน     25 รายการ

19 ส.ค.63

523,538

บริษัท ภิรสราทรัพย์ จำกัด

ระหว่างดำเนินการ

 
7

 ประกาศผู้ชนะซื้อ น้ำมัน        ดีเซลหมุนเร็วจำนวน       1 รายการ

6 ส.ค.63

33,572,830.56

บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

ระหว่างดำเนินการ

 
8

     ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ             ก่อสร้าง จำนวน            20 รายการ

26 มิ.ย.63

4,184,640

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนาวรรณก่อสร้าง

ระหว่างดำเนินการ

Link

9

     ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ             ก่อสร้าง จำนวน            10 รายการ

23 มิ.ย.63

6,450,445

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ

ระหว่างดำเนินการ

Link

10

ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ

18 มิ.ย.63

10,845,000

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมงคล เครน

ระหว่างดำเนินการ

Link

11

ประกาศผู้ชนะซื้อลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

7 เม.ย.63

571,040

ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาญจนาวรรณก่อสร้าง

ระหว่างดำเนินการ

Link

12

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้างฝายแบบผสมผสาน

7 เม.ย. 63

749,112

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสิริการโยธา

ระหว่างดำเนินการ

Link

 13 

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

16 ม.ค. 63

1,294,739

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอภิสิริคอนสตรัคชั่น

ระหว่างดำเนินการ

Link

 14 

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ

14 ม.ค. 63

756,528

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนาวรรณก่อสร้าง

ระหว่างดำเนินการ

Link

 15 

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

14 ม.ค. 63

3,314,521

ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัญญารุ่งเรือง

ระหว่างดำเนินการ

Link

 16 

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 1 รายการ

7 พ.ย. 62

898,891

บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

ระหว่างดำเนินการ

Link

 17 

 

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 1 รายการ

 

6 พ.ย. 62

 

153,759

 

บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

 

ระหว่างดำเนินการ

 

Link

 

 18 

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

 

9 ส.ค. 62

 

7,679,460

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนาวรรณก่อสร้าง

 

ระหว่างดำเนินการ 

 

Link

 

 19 

 

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

 

9 ส.ค. 62

 

7,961,688

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสิริการโยธา

 

ระหว่างดำเนินการ 

 

Link

 

20

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

 

8 ส.ค. 62

 

6,884,595

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชามญช์ก่อสร้าง

 

ระหว่างดำเนินการ

 

Link

 

 21 

 

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

 

7 ส.ค. 62

 

7,993,350

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชามญช์ก่อสร้าง

 

ระหว่างดำเนินการ

 

Link

 

 22 

 

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

 

7 ส.ค. 62

 

7,981,500

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทัตตา บิลเดอร์

 

ระหว่างดำเนินการ

 

Link

 

 23 

 

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

 

6 ส.ค. 62

 

7,986,300

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญารุ่งเรือง

 

ระหว่างดำเนินการ

 

Link

 

24

 

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

 

6 ส.ค. 62

 

7,991,550

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนาวรรณก่อสร้าง

 

ระหว่างดำเนินการ

 

Link