ประกาศเชิญชวน 

ลำดับ เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณโครงการ (บาท) สถานะโครงการ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
           
1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 11 ม.ค.64 560,265 ระหว่างดำเนินการ  
2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 8 ม.ค.64 1,103,120 ระหว่างดำเนินการ  
3 หินคลุก จำนวน 2,074 ลบ.ม. 21 ธ.ค.63 1,559,648 ระหว่างดำเนินการ  
4 ลูกรัง จำนวน 6,048 ลบ.ม. 21 ธ.ค.63 1,451,520 ระหว่างดำเนินการ  
5 หินคลุก จำนวน 2,349 ลบ.ม. 14 ธ.ค.63 1,766,448 ระหว่างดำเนินการ  
6 ลูกรัง จำนวน 3,076 ลบ.ม. 4 ธ.ค.63 707,480 ระหว่างดำเนินการ  
7 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน 2 รายการ 1 ธ.ค.63 875,560 ระหว่างดำเนินการ  
8 ลูกรังและหินคลุก จำนวน 2 รายการ 30 พ.ย.63 2,013,860 ระหว่างดำเนินการ  
9 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ  22 ต.ค.63 2,831,889  ระหว่างดำเนินการ  
10 วัสดุก่อสร้าง ระบบประปามาตรฐาน จำนวน 125 รายการ  22 ต.ค.63 2,205,159 ระหว่างดำเนินการ  
11 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ   10 ส.ค.63 1,237,500   ระหว่างดำเนินการ  
           
12 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ

10 ส.ค.63

523,538

ระหว่างดำเนินการ  
13       ลูกรังและวัสดุคัดเลือก       จำนวน 2 รายการ

10 ส.ค.63

2,555,100

ระหว่างดำเนินการ  
14 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

10 ส.ค.63

779,394.50

ระหว่างดำเนินการ  
15

      ลูกรังและวัสดุคัดเลือก       จำนวน 2 รายการ

31 ก.ค.63

545,980

ระหว่างดำเนินการ

 
16

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ

12 มิ.ย. 63

4,184,640

ระหว่างดำเนินการ

Link
17

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ

12 มิ.ย. 63

6,450,445

ระหว่างดำเนินการ

Link
18

 

ประกวดราคาซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เพื่อใช้ในงานขุดลอกแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองละเลิงเค็ง   

12 มิ.ย. 63

33,572,833

ระหว่างดำเนินการ

 
19

 ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ

2 มิ.ย. 63

10,845,000

ระหว่างดำเนินการ

Link
20

ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 41 รายการ

28 พ.ค. 63

5,232,170

ระหว่างดำเนินการ

 
21

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฝายแบบผสมผสาน จำนวน 5 รายการ

25 มี.ค. 63

780,000

ระหว่างดำเนินการ

Link

22

ประกวดราคาซื้อลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

19 มี.ค. 63

571,040

ระหว่างดำเนินการ

Link

23

ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน 5,878 ลูกบาศก์เมตร

28 ก.พ. 63

1,351,940

ระหว่างดำเนินการ

Link

 24 

ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน 2,419 ลูกบาศก์เมตร

27 ก.พ. 63

556,370

ระหว่างดำเนินการ

Link

 25 

ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน 2,851 ลูกบาศก์เมตร

27 ก.พ. 63

655,730

ระหว่างดำเนินการ

Link

 26 

ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน 5,063 ลูกบาศก์เมตร

26 ก.พ. 63

1,164,490

ระหว่างดำเนินการ

Link

 27 

ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน 2,246 ลูกบาศก์เมตร

26 ก.พ. 63

516,580

ระหว่างดำเนินการ

Link

28

     ประกวดราคาซื้อลูกรังและ       วัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

25 ก.พ. 63

1,900,700

ระหว่างดำเนินการ

Link

 29 

    ประกวดราคาซื้อลูกรังและ       วัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

24 ก.พ. 63

1,474,500

ระหว่างดำเนินการ

Link

 30 

    ประกวดราคาซื้อลูกรังและ       วัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

24 ก.พ. 63

634,050

ระหว่างดำเนินการ

Link

 31 

    ประกวดราคาซื้อลูกรังและ       วัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

24 ก.พ. 63

592,040

ระหว่างดำเนินการ

Link

32

     ประกวดราคาซื้อลูกรังและ       วัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

17 ก.พ. 63

1,016,400

ระหว่างดำเนินการ

Link

33

     ประกวดราคาซื้อลูกรังและ       วัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

17 ก.พ. 63

2,991,100

ระหว่างดำเนินการ

Link

 34 

ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน 4,666 ลูกบาศก์เมตร

17 ก.พ. 63

1,073,180

ระหว่างดำเนินการ

Link

 35 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 35 รายการ

13 ก.พ. 63

1,314,420

ระหว่างดำเนินการ

Link

 36 

ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน 9,976 ลูกบาศก์เมตร

5 ก.พ. 63

2,294,480

ระหว่างดำเนินการ

Link

 37 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 14 รายการ

31 ม.ค. 63

581,624.45

ระหว่างดำเนินการ

Link

 38 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

25 ธ.ค. 62

1,294,739

ระหว่างดำเนินการ

Link

 39 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ

23 ธ.ค. 62

756,528

ระหว่างดำเนินการ

Link

 40 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

23 ธ.ค. 62

3,314,521

ระหว่างดำเนินการ

Link

 41 

 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

 

18 ก.ค. 62

 

7,679,460

 

 ระหว่างดำเนินการ

 

Link

 

42

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

 

18 ก.ค. 62

 

7,961,688

 

 ระหว่างดำเนินการ

 

Link

 

 43 

 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

 

18 ก.ค. 62

 

6,884,595

 

ระหว่างดำเนินการ

 

Link

 

 44 

 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

 

10 ก.ค. 62

 

7,993,350

 

ระหว่างดำเนินการ

 

 Link 

 

 45 

 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

 

9 ก.ค. 62

 

7,981,500

 

ระหว่างดำเนินการ

 

Link

 

 46 

 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

 

8 ก.ค. 62

 

7,986,300

 

ระหว่างดำเนินการ

 

Link

 

 47 

 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

 

8 ก.ค. 62

 

7,991,550

 

ระหว่างดำเนินการ

 

 Link