ประกาศราคากลาง 

ลำดับ เรื่อง วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท) สถานะโครงการ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
           
1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ 15 มี.ค.64 1,197,122 ระหว่างดำเนินการ  
 2  วัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ   15 มี.ค.64 1,197,122  ระหว่างดำเนินการ   
3 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้าราชการ นทพ. จำนวน 8 หลัง 12 มี.ค.64 26,800,000 ระหว่างดำเนินการ  
4 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11 ม.ค.64 560,265 ระหว่างดำเนินการ  
5 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 8 ม.ค.64 1,103,120 ระหว่างดำเนินการ  
6 จ้างเหมาปูผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete ขนาด 14,590 ตร.ม. 23 ธ.ค.63 4,864,287.24 ระหว่างดำเนินการ  
7 น้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 1 รายการ 22 ธ.ค.63 2,112,194 ระหว่างดำเนินการ  
8 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพลับพลาพิธี มณฑลทหารบกที่ 19 21 ธ.ค.63 2,869,400 ระหว่างดำเนินการ  
 9  จ้างเหมาก่อสร้างป้ายลานสวนสนาม มณฑลทหารบกที่ 19  21 ธ.ค.63 398,560 ระหว่างดำเนินการ   
10 ลูกรัง จำนวน 6,048 ลบ.ม. 21 ธ.ค.63 1,451,520 ระหว่างดำเนินการ  
11 หินคลุก จำนวน 2,074 ลบ.ม. 21 ธ.ค.63 1,559,648 ระหว่างดำเนินการ  
           
12

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

17 ธ.ค.63 8,175,410 ระหว่างดำเนินการ  
13

หินคลุก จำนวน 2,349 ลบ.ม.

14 ธ.ค.63 1,766,448 ระหว่างดำเนินการ  
14

ลูกรัง จำนวน 3,076 ลบ.ม.

30 พ.ย.63 707,480 ระหว่างดำเนินการ  
15

ลูกรังและหินคลุก จำนวน 2 รายการ

30 พ.ย.63 2,013,860 ระหว่างดำเนินการ  
16

วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน 2 รายการ

27 พ.ย.63 875,560 ระหว่างดำเนินการ  
17

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ

22 ต.ค.63  2,831,889   ระหว่างดำเนินการ   
18

วัสดุก่อสร้าง ระบบประปามาตรฐาน จำนวน 125 รายการ

22 ต.ค.63 2,205,159 ระหว่างดำเนินการ  
19

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน       2 รายการ

10 ส.ค.63

2,555,100

ระหว่างดำเนินการ

 
20

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ

4 ส.ค.63 1,237,500 ระหว่างดำเนินการ  
21

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ

 4 ส.ค.63  523,538  ระหว่างดำเนินการ  
22

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

7 ส.ค.63

779,394.50

ระหว่างดำเนินการ

 
23

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

31 ก.ค.63

545,980

ระหว่างดำเนินการ

 
24

 

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เพื่อใช้ในงานขุดลอกแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองละเลิงเค็ง

 

16 มิ.ย. 63

 

33,572,833

 

ระหว่างดำเนินการ

 

Link

25

 วัสดุอุปกรณ์เจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน 41 รายการ

27 พ.ค. 63

5,232,170

ระหว่างดำเนินการ

Link

26

 

เช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ เพื่อใช้ในงานขุดลอกแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองละเลิงเค็ง

25 พ.ค. 63

10,845,000

ระหว่างดำเนินการ

Link

27

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ

7 พ.ค. 63

4,184,640

ระหว่างดำเนินการ

Link

28

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ

7 พ.ค. 63

6,450,445

ระหว่างดำเนินการ

Link

29

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก   จำนวน 2 รายการ

17 มี.ค. 63

571,040

ระหว่างดำเนินการ

Link

30

วัสดุก่อสร้างฝายแบบผสมผสาน จำนวน 5 รายการ (เลขที่โครงการ : 63037476645)

24 ม.ค. 63

780,000

ระหว่างดำเนินการ

Link
31

ลูกรัง จำนวน 5,878 ลูกบาศก์เมตร (เลขที่โครงการ : 63027527336)

29 ม.ค. 63

1,351,940

ระหว่างดำเนินการ

Link
 32 

ลูกรัง จำนวน 2,419 ลูกบาศก์เมตร (เลขที่โครงการ : 63027498174)

29 ม.ค. 63

556,370

ระหว่างดำเนินการ

Link

 33 

ลูกรัง จำนวน 2,851 ลูกบาศก์เมตร (เลขที่โครงการ : 63027496713)

29 ม.ค. 63

655,730

ระหว่างดำเนินการ

Link

34

ลูกรัง จำนวน 5,063 ลูกบาศก์เมตร (เลขที่โครงการ : 63027472111)

26 ม.ค. 63

1,164,490

ระหว่างดำเนินการ

Link

 35 

ลูกรัง จำนวน 2,246 ลูกบาศก์เมตร (เลขที่โครงการ : 63027473558)

29 ม.ค. 63

516,580

ระหว่างดำเนินการ

Link

 36 

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ (เลขที่โครงการ : 63027429782)

24 ม.ค. 63

1,900,700

ระหว่างดำเนินการ

Link

37

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ (เลขที่โครงการ : 63027395052)

24 ม.ค. 63

1,474,500

ระหว่างดำเนินการ

Link

38

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ (เลขที่โครงการ : 63027395982)

24 ม.ค. 63

634,050

ระหว่างดำเนินการ

Link

 39 

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ (เลขที่โครงการ : 63027394849)

14 ก.พ. 63

592,040

ระหว่างดำเนินการ

Link

40

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ (เลขที่โครงการ : 63027285026)

27 ม.ค. 63

1,016,400

ระหว่างดำเนินการ

Link

 41 

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ (เลขที่โครงการ : 63027284851)

27 ม.ค. 63

2,991,100

ระหว่างดำเนินการ

Link

 42 

ลูกรัง จำนวน 4,666 ลูกบาศก์เมตร (เลขที่โครงการ : 63027269959)

22 ม.ค. 63

1,073,180

ระหว่างดำเนินการ

Link

 43 

วัสดุก่อสร้างจำนวน 35 รายการ (เลขที่โครงการ : 63027213426)

17 ม.ค. 63

1,314,420

ระหว่างดำเนินการ

Link

 44 

ลูกรัง จำนวน 9,976 ลูกบาศก์เมตร (เลขที่โครงการ : 63027074066)

17 ม.ค. 63

2,294,480

ระหว่างดำเนินการ

Link

 45 

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (เลขที่โครงการ : 63017560614)

17 ม.ค. 63

581,624.45

ระหว่างดำเนินการ

Link

 46 

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (เลขที่โครงการ : 62127408032)

29 พ.ย. 62

1,294,739

ระหว่างดำเนินการ

Link

 47 

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ (เลขที่โครงการ : 62127373361)

29 พ.ย. 62

756,528

ระหว่างดำเนินการ

Link

48

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (เลขที่โครงการ : 62127371351)

29 พ.ย. 62

3,314,521

ระหว่างดำเนินการ

Link

 49 

ขออนุมัติความต้องการจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

30 ต.ค. 62

898,891

ระหว่างดำเนินการ

Link

50

 

ขออนุมัติความต้องการจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

 

30 ต.ค. 62

 

153,759

 

ระหว่างดำเนินการ

 

Link

 

 51 

 

 ซื้อน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม จำนวน 180,696 ลิตร โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 62077480116)

 

10 ก.ค. 62

 

 11,203,152.00

 

ระหว่างดำเนินการ

 

 

52

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจร Para Soil Cement นพค.12   (เลขที่  โครงการ : P62060026061)

 

  10 ก.ค. 62

 

 7,679,460

 

 ระหว่างดำเนินการ

 

Link

 

 53 

 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจร Para Soil Cement นพค.16   (เลขที่  โครงการ : P62070012796)

 

9 ก.ค. 62

 

6,884,595

 

ระหว่างดำเนินการ

 

Link

 

54

 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจร Para Soil Cement นพค.11   (เลขที่  โครงการ : P62060026079)

 

8 ก.ค. 62

 

7,961,688

 

ระหว่างดำเนินการ

 

Link

 

 55 

 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจร Para Soil Cement นพค.13   (เลขที่  โครงการ : P62070005092)

 

3 ก.ค. 62

 

7,993,350

 

ระหว่างดำเนินการ

 

Link 

 

 56 

 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจร Para Soil Cement นพค.14   (เลขที่  โครงการ : P62070004766)

 

3 ก.ค. 62

 

7,981,500

 

ระหว่างดำเนินการ

 

Link

 

 57 

 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจร Para Soil Cement นพค.15   (เลขที่  โครงการ : P62070003207)

 

2 ก.ค. 62

 

7,986,300

 

ระหว่างดำเนินการ

 

Link

 

58

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจร Para Soil Cement จว.ฉ.ช.   (เลขที่  โครงการ : P62070003208)

 

1 ก.ค. 62

 

7,991,550

 

ระหว่างดำเนินการ

 

Link