ยินดีต้อนรับสู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

1. ประกาศแผนจัดซื้อ/จ้าง

2. ประกาศราคากลาง

3. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)

4. ประกาศเชิญชวน 

5. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

6. แบบ สขร.1