กิจกรรมของหน่วย 

เมื่อ 16 ต.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. สมบัติ ธัญญะวัน ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ชี้แจงนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. พร้อมทั้งถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านระบบ Web Conference ไปยัง นขต.สนภ.1 นทพ. เพื่อให้กำลังพลทุกนายรับทราบนโยบาย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.<<อ่านต่อ>>

เมื่อ 13 ต.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. สมบัติ ธัญญะวัน ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จว.ฉ.ช.<<อ่านต่อ>>

  กิจกรรมของหน่วยทั้งหมด