709

 กิจกรรมของหน่วย 

เมื่อ 13 พ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาออกประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำกับประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) พร้อมกับแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ บริเวณตลาดเกาะขนุน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.<<อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 5 พ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. กฤษฏิ์ชัย จำนงค์เนียร ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลของ สนภ.1 นทพ. ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 4 นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.<<อ่านเพิ่มเติม>>

  กิจกรรมทั้งหมดของหน่วย