กิจกรรมของหน่วย

เมื่อ 6 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ตรวจการดำเนินการสนับสนุนน้ำประปา จากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม เพื่อใช้ในสถานีอุทกภัย ศฝภ.นทพ. ตามสั่งการ ผบ.นทพ. ในการประชุมสั่งการในการดำเนินงานตามนโยบาย ผบ.ทสส. เมื่อวันที่ 29 พ.ย.62 ที่ให้ สนภ.1 นทพ. ประสานการปฏิบัติกับ การประปาส่วนภูมิภาค ในการสนับสนุนน้ำประปาให้กับ ศฝภ.นทพ. โดยปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม ได้ให้การสนับสนุนน้ำประปาแล้ว จำนวน 1,800,000 ลิตร ณ ศฝภ.นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.<<อ่านต่อ>>

เมื่อ 6 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีกำลังพลของ สนภ.1 นทพ., ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ. และ ศฝภ.นทพ. เข้ารับการตรวจ จากเจ้าหน้าที่ รพ.พนมสารคาม ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.<<อ่านต่อ>>

กิจกรรมของหน่วยทั้งหมด