กิจกรรมของหน่วย 

เมื่อ 8 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลของ บก.สนภ.1 นทพ. จำนวน 13 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ในโครงการ “กำลังพลเข้มแข็ง ครอบครัวต้องแข็งแรง” ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.<<อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 3 มี.ค.64 บก.ทท (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้นำสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายตามโครงการ “ธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท.” ประจำเดือน มี.ค.64 ณ บริเวณอาคารสัมมนาทางวิชาการ บก.ทท. ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.<<อ่านเพิ่มเติม>>

  กิจกรรมของหน่วยย้อนหลัง